Om Selvansvarlighed

Emnet selvansvarlighed indgår i alle mine stresshåndteringskurser. Her kan du læse om at tage ansvar for dit eget liv og din stress.

Proaktivitet (at være proaktiv/kreativ) – Reaktivitet

  • Vi er ansvarlige for vores eget liv.
  • Vi har initiativet og ansvaret for at få tingene til at ske.
  • Ansvar – svare an – evnen til at vælge vort svar.

Proaktive mennesker

Proaktive mennesker anerkender dette ansvar. Deres optræden er et produkt af deres egne bevidste valg baseret på værdier. De skyder ikke skylden på omgivelserne, livsbetingelserne eller deres opdragelse.

Proaktive mennesker bruger sig selv i stedet for at blive brugt af andre og tager initiativ.

Af natur er vi proaktive.

Vi skal stræbe efter at udvikle os til at være kreative, hvor vi er mere bevidste omkring hvem vi er og kan vælge at benytte os af de forskellige former/sider af os selv. Vi skal væk fra fokus på fortid og fremtid og blive mere til stede i nuet og gå fra fravær til nærvær.

Herfra er det muligt at tage stilling til ting i vores omgivelser med fuld opmærksomhed  på, hvordan det er her og nu.

Reaktive mennesker

Hvis vores liv er en funktion af livsbetingelser og omstændigheder, er det fordi vi selv har valgt at give disse så stor kraft at de kontrollerer os, enten fordi vi har truffet en bevidst beslutning om det, eller fordi vi ikke har. Ved at acceptere dette valg bliver vi reaktive. Reaktive mennesker bliver ofte påvirket af deres fysiske omgivelser og deres sociale omgivelser.

Når vi er reaktive, er der i højere grad identifikation med former, som vi ikke er bevidste om samt fravær af kontakt med det dybere sted i os selv.

 

Interessesfære – Indflydelsessfære

For at blive opmærksomme på vores egen indflydelse og proaktivitet kan vi se på, hvor vi fokuserer vores tid og energi.

Interessesfære = Ting vi har mental og følelsesmæssig interesse i.

Når vi er i vores reaktive selv, har vi primært fokus i interessesfæren.

Forandring ønskes ske i interessesfæren, omverdenen, andre mennesker. Vi har ingen indflydelse på at løse problemerne. Dette kan føre til handlingslammelse og i værste fald ansvarsfralæggelse og offerrolle.

Fokus på hvordan andre forholder sig, hvad andre gør, er udslagsgivende.

Når vi er i vores proaktive/kreative selv, har vi primært fokus i indflydelsessfæren.

Indflydelsessfære = ting vi har kontrol over og som vi kan gøre noget ved.

Her er vi bevidste om de former vi antager og de sider af os selv, som vi vælger at identificere os med nu og her. Vi er klare over hvilke valg vi har.

Forandring ønskes sket indenfor indflydelsessfæren. Vi arbejder med det vi har indflydelse på – os selv! Vi arbejder med vores forhold til omverdenen og bruger tid på de ting vi kan gøre noget ved. Vi arbejder på at gøre vores indflydelse større og udvide og forstærke indflydelsessfæren. Dette er selvansvarlighed.

Fokus på hvordan vi selv forholder os – og hvad vi selv gør, er udslagsgivende.

3 kategorier af problemer

Direkte kontrollerbare (sprog ”at være”): Problemer som berører vores egen opførselIndflydelsescirkel

-Arbejde med vores egne vaner

Indirekte kontrollerbare (sprog: ”at have”): Problemer med andres opførsel

-Ændre din måde at påvirke på

Ukontrollerbare: Fx fortiden eller øjeblikkelige omstændigheder

-Accept af ting som ikke kan ændres (Lær at sige “PYT”, “FUCK IT!” til problemer)