Mine Hjertesager

Jeg har indrettet mit arbejdsliv således, at der er tid og overskud til frivilligt arbejde i diverse foreninger der deler mine værdier omkring at støtte andre og bidrage til at mennesker udnytter deres ressourcer bedst muligt:

STRESSGRUPPE